UNV
Informacja dotycząca bezpieczeństwa
Informacja dotycząca bezpieczeństwa

Firma Uniview stosuje zasadę ujawniania wykrytych luk. Posiadanie stosownych certyfikatów nakłada na nas obowiązek informowania o wykrytych lukach interesariuszy, takich jak nasi klienci, partnerzy OEM, organizacje koordynujące CERT itp., aby wspólnie tworzyć bezpieczną cyberprzestrzeń. Firma Uniview powiadamia klientów, których dotyczy luka za pośrednictwem komunikacji bezpośredniej lub zewnętrznych środków przekazywania informacji.

Kontakt