UNV
Park przemysłowy
Park przemysłowy

Tło rozwiązania

Ponieważ żyjemy w nowoczesnej erze przemysłowej, przemysł wytwórczy rozwija się z niewiarygodną szybkością. Niesie to takie skutki jak rozbudowa parku przemysłowego oraz zwiększenie zatrudnienia i bardziej zaawansowane metody zarządzania. Stąd wymagania stawiane systemowi monitoringu wizyjnego są znacznie wyższe, aby zapewnić bezpieczeństwo codziennej eksploatacji. W rezultacie system monitoringu wideo odgrywa istotną rolę w ochronie parków przemysłowych.

Uwzględniając różne gałęzie przemysłu, rozwiązania do dozoru parków przemysłowych można dalej podzielić na rozwiązania do nadzoru energetyki, stalownictwa, maszyn, przemysłu chemicznego i tak dalej. Uniview od wielu lat działa w branży dozoru wideo, wykorzystując bogate doświadczenie i wiedzę zdobytą w różnorodnych projektach obejmujących instalacje w parkach przemysłowych. Uniview oferuje obecnie kompleksowe rozwiązanie w zakresie dozoru parków przemysłowych, które można zastosować we wszystkich typach projektów dla tej branży.

Wyzwania i rozwiązania

Wyzwania

  • Dostęp osób nieupoważnionych
  • Ataki terrorystyczne
  • Niedostateczne zarządzanie obiektami, pojazdami i personelem
  • Dozór wizyjny w strefach zagrożonych pożarem i wybuchem
  • Potrzeba szybkiej lokalizacji i kontroli sytuacji nagłych

Rozwiązania

  • Całodobowy dozór wizyjny w jakości HD 7 dni w tygodniu, bez miejsc niewidocznych
  • Zarządzanie wejściami i parkingami
  • Kamery IP odporne na wybuch w strefach obsługi zagrożonych pożarem i wybuchem
  • Centralne zarządzanie dzięki łatwemu w obsłudze i wszechstronnemu VMS
  • Liczne funkcje VMS umożliwiające lokalizowanie incydentów

Scenariusze dla parku przemysłowego

Topologia rozwiązania

Wybrane realizacje

Kontakt