UNV
Oddział główny banku
Back
Oddział główny banku

Oddział główny banku jest centrum administracyjnym, które odpowiada za zarządzanie wszystkimi urządzeniami oddziałów terenowych. Ma on prawo dostępu do kamer w każdym z oddziałów i wykonywania kopii zapasowych nagrań z rejestratorów NVR. Strumień wideo z oddziału terenowego do oddziału głównego jest zwykle przesyłany przez Internet, co pochłania znaczną część pasma internetowego w oddziale głównym. Dlatego realizacja ekonomicznego, zunifikowanego zarządzania przez Internet stanowi wyzwanie dla oddziałów głównych banków. Biorąc to pod uwagę, UNV oferuje system efektywny, o niskich całkowitych kosztach posiadania (TCO) z różnymi funkcjami gwarantującymi normalną pracę.

Ekonomiczny system

Ultra 265 + Sub Stream

Uniview dostarcza rozwiązanie Ultra 265 + Sub Stream Podgląd na żywo oddziału głównego i odtwarzanie wykorzystuje domyślnie podstrumień, co pozwala zaoszczędzić 62,5% pasma internetowego.

Niskie koszty całkowitego posiadania (TCO) pamięci masowej IP

Pamięć masowa IP UNV ma unikatową budowę, zapewniając 48 kieszeni o wysokości stojaka 4U z panelem przednim umożliwiającym podłączanie/odłączanie przy włączonym zasilaniu (funkcja Hot swap). Inteligentny wentylator o wielu prędkościach również pomaga zaoszczędzić energię.


48 kieszeni 4U

48 kieszeni 4U

Dysk twardy (HDD) z funkcją Hot swap

Cechy serwera zarządzania wideo (VMS)

VMS 1+1 Hot Spare

Serwer zarządzania wideo (VMS) firmy UNV obsługuje funkcję 1+1 Hot Spare. W przypadku awarii głównego serwera zarządzania wideo (VMS) jego zadania przejmuje natychmiast rezerwowy serwer zarządzania wideo (VMS). Wszystkie aplikacje i dane zostają z powrotem przesłane do głównego serwera zarządzania wideo (VMS) po przywróceniu pracy po awarii.

Pełne funkcje nadzoru wizyjnego (CCTV)

Serwer zarządzania wideo (VMS) firmy UNV jest niezawodną platformą zarządzania oferującą różne funkcje. Podgląd na żywo / odtwarzanie, zarządzanie ścianą wideo i zarządzanie rolami użytkowników są wszystkie dostępne na kliencie serwera zarządzania wideo (VMS).

Przyjazny interfejs użytkownika

Serwer zarządzania wideo (VMS) firmy UNV jest łatwą do obsługi platformą zarządzania przeznaczoną dla systemów dozoru wizyjnego (CCTV). Jego elastyczny i bogaty w funkcje interfejs pomaga pracownikom w łatwej i bardziej wydajnej weryfikacji alarmów i koordynowaniu reakcji.

VCA i inteligentne odtwarzanie

VCA (analiza treści wideo) i inteligentne odtwarzanie pozwala na odtwarzanie nagrań wideo w zależności od typu zdarzenia, takiego jak wykrywanie ruchu, utrata wizji, sygnał z alarmu itd.

E-mapa

Klient serwera zarządzania wideo (VMS) obsługuje alarmy migowe na E-mapach, włączając podgląd na żywo na ścianie wideo. Umożliwia to pracownikom ochrony szybsze lokalizowanie miejsca zdarzenia, co znacznie skraca czas ich reakcji.

Aplikacja zdalna

Kierownicy banków mają możliwość kontroli podglądu na żywo, odtwarzania i wysyłania powiadomień o alarmach w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu za pośrednictwem aplikacji EZView firmy UNV. Ułatwia to i zwiększa wydajność pracy kierowników.

Kontakt