UNV
PUBLIC & INTERIOR AREA
Back
STREFA PUBLICZNA, STREFA WEWNĘTRZNA, MAGAZYN I POMIESZCZENIA ZAKŁADU

Strefy wewnętrzne, takie jak biura, stołówka itd., magazyn i tereny dodatkowo strzeżone mają inne cechy i potrzeby w zakresie monitorowania. Kompleksowe i wyrafinowane rozwiązanie z zakresu wizyjnego dozoru terenu wymaga odpowiedniego dopasowywania się do różnych scen, aby zapewnić wyraźny monitoring tych miejsc lub zakładów.

Inteligentna detekcja – wykrywanie wtargnięcia, braku ostrości, zmiany sceny i audio

Po wdrożeniu systemu detekcji wtargnięcia w strefach kontrolowanych, takich jak balkony, szyby rurociągów, pomieszczenia rozdzielni prądu itd. kamery firmy UNV mogą zapobiec nieupoważnionemu dostępowi i emitują przypomnienie o alarmie.

Po wdrożeniu systemu wykrywania braku ostrości i zmiany sceny w strefach krytycznych, takich jak biura rachunkowe, pomieszczenia z dokumentacją i magazyny kamera firmy UNV może zapobiec utracie danych przez umyślną ingerencję lub inne przypadki przerwania monitoringu.

Większość systemów inteligentnego wykrywania wykorzystuje ślady wizyjne w wykrywaniu sytuacji niepożądanych, podczas gdy w niektórych sytuacjach informacje audio (nagła zmiana dźwięku) jest uważana za lepszy dowód umożliwiający wykrycie danego zdarzenia.

Wdrożenie systemu wykrywania audio w magazynie lub innych wymienionych powyżej miejscach pozwala kamerom UNV na wszechstronną ochronę mienia budynku.
Kamery UNV obsługują różne rodzaje trybów detekcji, w tym wzbudzany przez gwałtowny wzrost, nagły upadek i przekroczenie progu.

Technologia Smart IR

Technologia Smart IR jest inteligentną technologią detekcji w podczerwieni, która może zrównoważyć poziom luminancji pomiędzy miejscami położonymi daleko i blisko tak, aby kamery mogły zapewnić spójnie wyraźny obraz scen przy słabym oświetleniu.


Smart IR WŁ.

Smart IR WŁ.

Niektóre modele kamer cylindrycznych UNV z diodą LED podczerwieni umożliwiają oświetlenie w podczerwieni na dystansie do 200 m (656 stóp). Kamery kopułkowe PTZ firmy UNV z diodą LED podczerwieni umożliwiają oświetlenie w podczerwieni na dystansie do 250 m (820 stóp), a kamery PTZ Laser IR firmy UNV nawet do 500 m (1640 stóp).

Kamery UNV mogą spełnić różne warunki oświetleniowe w niemal każdym przypadku scenariusza dozoru terenu.

Tryb korytarzowy

W przypadku konwencjonalnego formatu obrazu 16:9 występują duże straty w długich i wąskich pomieszczeniach. Tryb korytarzowy UNV pomaga w skutecznej redukcji nieprawidłowych rejonów monitorowania i wyświetla więcej szczegółów w ważnych strefach. Zarówno rejestratory NVR, jak i EZVMS firmy UNV obsługują podgląd na żywo i wyświetlanie odtwarzania w trybie korytarzowym.


Tryb konwencjonalny 16:9

Tryb korytarzowy 9:16
Kontakt