UNV
Centrum zarządzania
Back
Centrum zarządzania

Centrum zarządzania jest głównym miejscem, w którym pracownicy ochrony i kierownictwo terenu sprawdzają podgląd na żywo i odtwarzają obraz na ścianie wideo, komputerach stacji roboczych i innych urządzeniach do wyświetlania obrazu. Jest to również miejsce weryfikowania alarmów i koordynowania reakcji za pośrednictwem różnych platform takich jak CS Client EZVMS.

Stabilność systemu i bezpieczeństwo danych

Urządzenia UNV zaprojektowano z wysoką dostępnością różnych funkcji tak, aby zapewnić spójny monitoring i rejestrację, zapobieganie utracie danych spowodowanej nieprzewidywanymi błędami urządzeń oraz ochronę prywatności klientów.

1. Stabilność systemu

 • W okresie automatycznego przywracania sieci (ANR). Kamery UNV mogą automatycznie zapisywać wideo na karcie pamięci SD. Po przywróceniu działania sieci funkcja automatycznie przesyła nagrania wideo z powrotem do serwera magazynującego. Kierownicy danego terenu nie tracą ważnych nagrań wideo, nawet przy tymczasowej awarii sieci.
 • Tryby macierzy wielokrotnej RAID (niezależne dyski macierzy nadmiarowej) (RAID 0/1/5/6/10/50/60) są montowane w rejestratorach NVR firmy UNV i serwerach magazynujących, aby zapewnić wyższą niezawodność i bezpieczeństwo danych.
 • Niektóre rejestratory NVR firmy UNV i urządzenia UNV Unicorn są wyposażone w nadmiarowe zasilacze, aby zapewnić ciągłą pracę w przypadku wystąpienia awarii zasilacza głównego.
 • Rejestratory NVR firmy UNV są wyposażone w funkcję N+1 Hot Backup. Jeśli w tym samym systemie sieci którykolwiek z aktywnych rejestratorów NVR przestanie działać, jego zadanie automatycznie przejmuje rezerwowy rejestrator NVR.
 • Urządzenie UNV Unicorn może być wyposażone w funkcję Hot Spare. W przypadku awarii głównego urządzenia Unicorn jego zadania natychmiast przejmuje rezerwowe urządzenie Unicorn. Wszystkie usługi i dane zostaną przeniesione z powrotem do głównego urządzenia Unicorn.

2. Bezpieczeństwo danych

 • W celu spełnienia różnych preferencji i potrzeb z zakresu magazynowania danych dostępne są opcje elastycznych trybów magazynowania, takie jak magazynowanie lokalne lub centralne. A opcje trybu magazynowania można wybierać w zależności od różnych priorytetów, takich jak niezawodność, ekonomiczność lub wyższa nadmiarowość ważnych nagrań wideo.
 • Zapisy wideo można opatrzyć znakiem wodnym o spersonalizowanej treści, aby zapobiec rejestrowaniu wideo z nieautoryzowanych źródeł edycji.
 • Urządzenie UNV Unicorn zaprojektowano z wysokimi możliwościami transferu, co umożliwia sprawdzanie podglądu na żywo i odtwarzanie nagrań przez wielu użytkowników obrazu z tej samej kamery tylko przez jeden kanał wideo transmisji pasma.
 • Użytkownicy administratorzy mogą z upoważnienia kierownika dzielić użytkowników na różne poziomy uprawnień. Dodatkowo użytkownicy administratorzy mogą, w razie potrzeby, wylogowywać użytkowników o niższym poziomie uprawnień, aby zaoszczędzić zasoby. Co więcej użytkownicy administratorzy mogą blokować użytkowników lub ustawiać obowiązującą datę i dzienny czas dostępu dla danego użytkownika do operacji zdalnych.

Funkcja inteligentnego wyszukiwania i wyszukiwania z analizą treści wideo (VCA)

Określenie obszaru docelowego i użycie funkcji inteligentnego wyszukiwania zajmuje tylko kilka sekund w celu znalezienia żądanego nagrania wideo, co znacznie oszczędza czas i koszty.

Wyszukiwanie z analizą treści wideo (VCA) wykorzystuje wyszukiwanie modeli według zachowania, funkcji wykrywania twarzy i zliczania osób. Wszystkie różne tryby wyszukiwania mają na celu ułatwienie i przyspieszenie wyszukiwania żądanych nagrań wideo.

Magazynowanie i odtwarzanie zdarzeń

Funkcja magazynowania zdarzeń może znacznie zoptymalizować wykorzystanie pamięci przez rejestr nagrań wideo w zależności od typu zdarzenia, takiego jak wykrywanie ruchu, utrata wideo, włączenie alarmu i wyszukiwanie z analizą treści wideo (VCA). Obsługuje również odpowiednie tryby wyszukiwania odtwarzania w oparciu o powyższe typy zdarzeń.

Platforma zarządzania EZVMS/EZVMS

Platforma Unicorn firmy UNV Unicorn jest inteligentną zintegrowaną platformą dozoru wizyjnego z silną funkcją zarządzania wideo, dekodowania, magazynowania i transferu danych.

 • Platforma Unicorn firmy UNV ma możliwość zarządzania setkami rejestratorów NVR z tysiącami kanałów kamer IP.
 • Platforma Unicorn firmy UNV obsługuje tryby Master i Slave, co pozwala na podwójne funkcje zapisu i transferu danych. Użytkownicy mogą łatwo kontrolować urządzenie podrzędne (Slave) Unicorn za pośrednictwem nadrzędnego urządzenia (Master) Unicorn.
 • Platforma Unicorn firmy UNV umożliwia konfigurowanie funkcji ściany wideo bez konieczności stosowania dodatkowych dekoderów.

EZVMS jest łatwą do obsługi platformą zarządzania przeznaczoną dla urządzeń Unicorn firmy UNV. Jej elastyczny i bogaty w funkcje interfejs pomaga pracownikom ochrony i kierownikom obiektów w wydajniejszym i łatwiejszym weryfikowaniu alarmów i koordynowaniu reakcji.

 • Platforma EZVMS obsługuje znaczniki wideo do oznaczania ważnych nagrań, dzięki czemu można je łatwo przeszukiwać i dzielić na odpowiednie kategorie.
 • Platforma EZVMS wykorzystuje funkcję ochrony przed nadpisywaniem do zabezpieczania ważnych nagrań wideo przed przypadkowym skasowaniem lub nadpisaniem.
 • EZVMS obsługuje alarmy migowe na E-mapach, włączając podgląd na żywo na ścianie wideo. Umożliwia to pracownikom ochrony szybsze lokalizowanie miejsca wystąpienia alarmu, co znacznie skraca czas reakcji.
 • Po zintegrowaniu z EZAgent platforma EZVMS jest kompatybilna z systemami kontroli innych firm.
  Obecnie EZAgent obsługuje urządzenia czołowych producentów produkujących alarmy, takich jak Honeywell, Bosch, Paradox, Hikvision itd. oraz obsługuje urządzenia producentów kontrolerów dostępu, takich jak Tyco, Peake, Das, Newabel itd.

*Uwaga: aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat innych producentów systemów kontroli dostępu obsługiwanych przez funkcję EZAgent prosimy o kontakt z lokalnym dilerem lub działem pomocy technicznej Uniview.

Ten Inteligentny system zarządzania typu wszystko w jednym obejmuje podsystemy, takie jak podłączone alarmy, E-mapę, system trasy ochrony, funkcję dwukierunkowego audio i przesyłania wideo, monitorowanie statusu wideo, statystykę serwera, dziennik zapytań, zarządzanie pojazdami oraz współpracę z systemami kontroli dostępu innych firm itd.

Ściany wideo i dekodery

Oferujemy różne opcje wielkości wyświetlania na monitorach, ścianach wideo i odpowiednich dekoderach. Wszystkie urządzenia UNV są projektowane i produkowane ze spełnieniem najwyższych standardów i wymagań stałego monitorowania prowadzonego 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

 • Dekodery UNV obsługują konfigurowanie pojedynczych okien ekranów o różnych trybach wyświetlania.
 • Dekodery UNV obsługują lokalny sygnał wejściowy DVI-D w celu wyświetlania ekranu komputera na ścianie wideo.
 • Dekodery UNV są kompatybilne z urządzeniami innych firm realizującymi przesyłanie strumienia wideo za pośrednictwem protokołu ONVIF lub protokołu prywatnego (częściowo).
Kontakt