หน้าแรกNews&Events
Comprehensive industrial park surveillance solution for Nuhn in Canada
2020-12-23

With unauthorized access, terrorist attacks, poorly managed facilities, we face a lot of challenges in terms of managing the industry. What new problems will be encountered during the epidemic?

Nuhn Industries Ltd. is the leading manufacturer of liquid manure equipment. Nuhn is known for its innovative and high-performance equipment, with a global reputation outside Stratford, Ontario. Five new warehouses have been built, bringing the Nuhn Industrial Store to 100,000 square feet, resulting in higher requirements for video surveillance systems to ensure the safety of daily operations. Therefore, video surveillance system plays a vital role in the safety of industrial parks.

Together with Excellence Security and Automation, Uniview provides Nuhn Industries Ltd. with a comprehensive industrial park monitoring solution.

Hundreds of cameras operate around the clock. The IP67 feature enables the product to be adapted not only to the room, but also to the outdoors. Real-time monitoring makes enterprise management more flexible, comprehensive and efficient, and the enterprise park will not be restricted by geographical location.

In addition, the use of temperature measuring products maximizes the safety of employees. Non-contact wrist temperature detection is much safer than the traditional way. The accuracy can reach 0.1℃ and warn people with abnormal temperature.

Uniview will continue to invest in product development and innovation, to establish the most benign competitive landscape together with partners.

Back
More Success Cases
สร้างขึ้นมาจากศูนย์ ที่ทางหลวงไนโรบี
2022-07-20
โซลูชัน UNV ถูกนำไปใช้กับสำนักงานใหญ่ในคาซาบลังกา โมร็อกโก
2021-11-22
UNV ให้การปกป้องที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแก่ระบบขนส่งของเ Cable Bus เม็กซิโก
2021-12-07
เรียนรู้เพิ่มเติม