หน้าแรกโซลูชัน
Solutions
More Professional, More Reliable
ธนาคาร

ข้อมูลเบื้องต้นของโซลูชัน

ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้รับเงินฝากและปล่อยสินเชื่อ มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมายในธนาคาร เช่น เอทีเอ็ม และตู้นิรภัย และธนาคารก็ให้บริการลูกค้าจำนวนมากในแต่ละวัน ด้วยเหตุนี้ โซลูชั่นระบบกล้องวงจรปิดที่ครบวงจรและครอบคลุมควรพิจารณาถึงปัจจัยเหล่านี้ด้วย ระบบควรครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั้งหมดโดยที่ไม่มีจุดอับสายตา และดำเนินการจัดการแบบครบวงจรที่สำนักงานใหญ่

ธนาคารหนึ่งธนาคารมีหลายสาขา สำนักงานใหญ่จึงต้องเฝ้าติดตามสาขาทั้งหมดโดยใช้เครือข่ายเฉพาะ โซลูชั่นระบบกล้องวงจรปิดสำหรับธนาคารของ UNV สามารถแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างกัน แม้ว่าบางสาขาจะไม่มีเครือข่ายเฉพาะของสาขาก็ตาม Uniview มีประสบการณ์ด้านระบบกล้องวงจรปิดมาตั้งแต่ปี 2005 และเป็นเจ้าของโซลูชั่นระบบกล้องวงจรปิดสำหรับธนาคารที่สมบูรณ์ ซึ่งสามารถจัดการความท้าทายด้านการรักษาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น และสามารถปรับใช้ได้กับสถานการณ์การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับธนาคารทุกรูปแบบ

ความท้าทายและโซลูชัน

ความท้าทาย

  • ปัญหาด้านความปลอดภัย เช่น การปล้น การลักทรัพย์ และการทำลายทรัพย์สินโดยประสงค์ร้าย
  • ปัญหาด้านการดำเนินการ เช่น ข้อพิพาทในการทำธุรกรรม ประสบการณ์ที่ไม่ดีของลูกค้า และการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่
  • ปัญหาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ การไม่มีระบบการส่งข้อมูลวิดีโอจากสาขาไปยังสำนักงานใหญ่ที่คุ้มค่าและปลอดภัย
  • จำเป็นต้องมีการจัดการแบบครบวงจรที่สำนักงานใหญ่ของธนาคาร

โซลูชัน

  • ระบบกล้องวงจรปิดระดับ HD ทุกวัน 24 ชั่วโมง
  • ฟังก์ชั่นอัจฉริยะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
  • เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและเชื่อถือได้ช่วยรับรองความมั่นคงทางไซเบอร์และความปลอดภัยของวิดีโอ
  • EZCloud ที่เพิ่มขีดความสามารถ ให้การเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างง่ายดาย
  • แพลตฟอร์มการจัดการแบบครบวงจรที่สำนักงานใหญ่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นที่หลากหลาย

Bank Scenarios

โทโพโลยี

ตัวอย่างความสำเร็จ