หน้าแรกโซลูชัน
Solutions
More Professional, More Reliable
ท่าเรือ

ข้อมูลเบื้องต้นของโซลูชัน

จากผลสำรวจ พบว่า 80% ของการค้าโลกมีการลำเลียงสินค้าผ่านทางทะเล เนื่องด้วยเมืองท่าประกอบด้วยทั้งบริเวณชายฝั่งและผืนดิน ซึ่งเป็นสองภูมิประเทศที่ซับซ้อนและแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทำให้เกิดความท้าทายสำคัญด้านความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิดระดับมืออาชีพจึงมีบทบาทสำคัญต่อความปลอดภัยของเมืองท่า

Uniview ได้ทุ่มเทกับอุตสาหกรรมกล้องวงจรปิดมาเป็นเวลานานหลายปี สั่งสมประสบการณ์และความรู้มากมายในหลากหลายโครงการเมืองท่า ขณะนี้ Uniview ได้ส่งมอบโซลูชั่นระบบกล้องวงจรปิดสำหรับเมืองท่าที่ครอบคลุม ซึ่งสามารถใช้ได้กับโครงการรักษาความปลอดภัยในเมืองท่าทุกประเภท

ความท้าทายและโซลูชัน

ความท้าทาย

  • ระบบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ขนาดใหญ่
  • ปกป้องสิ่งของและสถานที่ต่างๆ จากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
  • ควบคุมปริมาณรถบรรทุกขาเข้า
  • จำเป็นต้องค้นหาและตรวจสอบเหตุฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว

โซลูชัน

  • กล้องใช้การซูมออปติคัลความละเอียดสูงหรือเทคโนโลยีพาโนรามา
  • กล้องวงจรปิดระดับ HD ที่ไม่มีจุดอับสายตา ทำงานตลอดทั้งวัน
  • การจัดการทางเข้าและที่จอดรถ
  • VMS ที่ใช้งานง่ายและมีฟังก์ชั่นหลากหลายช่วยค้นหาตำแหน่งที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว

สถานการณ์สมมติที่ท่าเรือ

โทโพโลยีโซลูชัน

ตัวอย่างความสำเร็จ