หน้าแรกผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอุปกรณ์เสริมกำลังไฟฟ้า
PWR-DC5612-P@NB
65W PSE
• 65W PSE
• Power supply support IEEE802.3 bt protocol
วิธีการซื้อ
Want to learn more?
Contact sales