หน้าแรกผลิตภัณฑ์ทั้งหมดการจัดเก็บและการคำนวณIP SAN
VX3000-V2 Series
Unified Network Storage
• Dual/Single Controller
• 24/48/60 SATA HDDs,up to 14TB for each HDD
• 4×48/2×48Gbps Mini SAS HD ports
• Support iSCSI
• Support JBOD and RAID 0,1,10, 5, 50,6
วิธีการซื้อ
Want to learn more?
Contact sales