หน้าแรกโซลูชันคาสิโน
Solutions
More Professional, More Reliable
ย้อนกลับ
ที่จอดรถ

ยานพาหนะจำนวนมากเข้าและออกคาสิโนทุกวัน ดังนั้น การเฝ้าติดตามยานพาหนะเหล่านี้อย่างชัดเจนที่ทางเข้า ทางออก และที่จอดรถ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับระบบกล้องวงจรปิด ผลิตภัณฑ์ของ UNV สามารถให้การคุ้มครองยานพาหนะ ทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา

HLC (ระบบชดเชยแสงจ้า)

  • กล้องเครือข่ายของ UNV มาพร้อมเทคโนโลยีรองรับการตัดแสงจ้า สามารถสร้างรูปภาพทะเบียนรถที่ชัดเจน
  • แม้ว่าวัตถุจะอยู่ด้านหน้ารถในเวลากลางคืน แสงที่จ้าก็จะไม่บดบังวัตถุนั้น

ปิด HLC

เปิด HLC