UNV
เมือง
เมือง

ข้อมูลเบื้องต้นของโซลูชัน

เมืองโดยทั่วไปจะประกอบด้วยชนกลุ่มน้อยต่างๆ มีระบบที่ซับซ้อนของที่พักอาศัย การขนส่ง สุขอนามัย สาธารณูปโภค การใช้ที่ดิน และการสื่อสาร ด้วยเหตุนี้ การก่ออาชญากรรม การจราจรที่แออัด ความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น อาจเกิดขึ้นในเมือง ในสถานการณ์นี้ รัฐบาลต้องใช้ระบบการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงของเมืองเพื่อรับรองการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ และสร้างเมืองที่เป็นอัจฉริยะมากขึ้น

Uniview เป็นผู้บุกเบิกและผู้นำโซลูชั่นระบบกล้องวงจรปิดและกล้องวงจรปิด IP ในอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยสาธารณะทั่วโลก ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นมืออาชีพ เชื่อถือได้ และล้ำสมัยและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมระบบรักษาความปลอดภัยของเมือง Uniview เสนอโซลูชั่นที่ครอบคลุมทุกระดับเพื่อเผชิญกับความท้าทายของการรักษาความปลอดภัยของเมือง

ความท้าทายและโซลูชัน

ความท้าทาย

  • การปรับใช้งานกล้องอย่างไม่สมเหตุสมผล
  • ตอบสนองต่อสัญญาณเตือนที่เกิดขึ้นอย่างล่าช้า
  • การตรวจสอบด้วยตนเองและการบำรุงรักษาระบบที่ไม่เพียงพอ
  • การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และความปลอดภัยของข้อมูล
  • ความสามารถในการขยายระบบต่ำ

โซลูชัน

  • สามารถปรับใช้กล้องได้หลายประเภทสำหรับการออกแบบที่แตกต่างกัน
  • ฟังก์ชั่น VMS ที่หลากหลายช่วยค้นหาตำแหน่งที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว
  • เครือข่ายระบบที่เป็นเอกลักษณ์ มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • สถาปัตยกรรมระบบที่มีความปลอดภัยและการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ IP มีความน่าเชื่อถือสูง เพื่อความปลอดภัยของระบบ
  • สถาปัตยกรรม NGN ขั้นสูง ขยายได้ง่าย

สถานการณ์ตัวอย่างที่เมือง

โทโพโลยีของโซลูชั่น

ตัวอย่างความสำเร็จ

สอบถาม