UNV
จุดตรวจรักษาความปลอดภัยจากที่สูง
ย้อนกลับ
จุดตรวจรักษาความปลอดภัยจากที่สูง

กล้องที่สามารถเฝ้าติดตามระยะไกลจะเป็นประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ การใช้กล้องโดม PTZ ที่มีการซูมออพติคอลอัตราส่วนสูงและมีความละเอียดสูงในจุดที่อยู่สูง สามารถตรวจตราสถานการณ์โดยรวมและค้นหาเหตุการณ์ที่ผิดปกติได้

การซูมออพติคอลอัตราส่วนสูง

  • การเฝ้าติดตามระยะไกล ออกแบบมาสำหรับจุดที่อยู่สูงในเมือง
  • ซูมออพติคอลสูงสุด 55 เท่า เลนส์ปรับด้วยมอเตอร์ ระยะมากกว่า 300 มม.

การกำจัดหมอกทางแสง

  • รองรับการกำจัดหมอกทางแสง
  • ภาพที่ชัดเจนในสภาพอากาศที่มีหมอกหนา

ไม่มีการกำจัดหมอก

การกำจัดหมอกทางแสง
สอบถาม