UNV
ตัวอย่างความสำเร็จ
ย้อนกลับ
Uniview ปกป้องเมืองทรัวส์ในประเทศฝรั่งเศส
2019.04.29

ในฐานะเมืองหลวงของเขต Aube ในภูมิภาค Grand Est ทางตอนเหนือ-ตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส เมืองทรัวส์ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน (Seine) ประมาณ 150 กม. (93 ไมล์) ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงปารีส อาคารบ้านจำนวนมากเป็นบ้านที่มีไม้เป็นส่วนประกอบ (บ้านส่วนใหญ่ในศตวรรษที่ 16) อีกทั้งยังคงมีอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เทศบาลเมืองและ Uniview ทำงานร่วมกันเพื่อทำให้เมืองมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

เทศบาลเมืองทรัวพบว่าเทคโนโลยีของ Uniview มีความเหมาะสมที่สุดในการตอบสนองต่อความต้องการในเรื่องกล้องวงจรปิดของเมือง เนื่องจากระบบ Uniview มีคุณภาพสูง มีระดับราคาที่สมเหตุสมผล และเป็นระบบเปิดของ Onvif อย่างสมบูรณ์ ระบบอะนาล็อกดั้งเดิมของเมืองทั้งหมดถูกแทนที่ด้วยกล้อง PTZ ของ Uniview และมีการติดตั้งกล้องจำนวนหนึ่งบริเวณทางเข้าออกของยานพาหนะ พื้นที่จอดรถ และเขตอุตสาหกรรม กล้องมากกว่า 200 ตัวถูกติดตั้งในเมืองทรัวเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนและเพิ่มจำนวนการติดตั้งมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จุดเด่นของโครงการนี้:
1. Ultra 265: กล้องเครือข่าย UNV ทุกซีรีส์ผนวกรวมเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอขั้นสูง H.265 เข้ากับเทคโนโลยีการบีบอัดที่พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งเรียกว่า U-code เพื่อให้สามารถลดการใช้แบนด์วิดท์ได้สูงถึง 95%
2. IP67: กล้อง UNV รองรับมาตรฐานการกันน้ำและฝุ่นระดับสูง IP67 กล้องทำงานได้อย่างเสถียรในสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารที่ชื้น
3. Starlight: กล้อง UNV แบบกล่องภายนอกอาคารรองรับสภาพที่มีแสงน้อยให้ภาพที่มีสีสันและชัดเจนในสภาวะที่มีแสงน้อยเช่นเดียวกับในเวลากลางคืน
4. ราคา: Uniview ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมเทคโนโลยีที่มีความน่าเชื่อถือและอัดแน่นด้วยฟีเจอร์มากมายในราคาที่คุ้มค่ากว่า

Uniview มีส่วนร่วมในการเพิ่มความปลอดภัยของเมืองโดยการส่งมอบระบบกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงและเสถียรให้กับเมืองทรัว ประเทศฝรั่งเศส Uniview มุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายของภารกิจ "ความปลอดภัยที่มากขึ้น โลกที่น่าอยู่กว่าเดิม” ทุกวัน

สอบถาม